Przejdź do treści

REGULAMIN SESJI ZDJĘCIOWYCH

Realizatorem sesji fotograficznych jest Karolina Wicher, zwana dalej Fotografem, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Karolina Wicher, z siedzibą przy ul. Karabeli 3a/2, 01-313 Warszawa, NIP: 5262607177, REGON: 521912232, założycielka marki Karo Wicher Awakenings, Karo Wicher Fotografia i Mamy Plener.

Rodzaj i charakter oferowanych sesji

Fotograf świadczy usługi organizacji i wykonania sesji fotograficznych dla Klientów prywatnych oraz na zlecenie firm i instytucji. W szczególności są to indywidualne sesje portretowe, sesje rodzinne, sesje wizerunkowe i reportaże.

Poprzez sesję fotograficzną rozumie się wykonanie serii zdjęć. Poprzez wykonanie rozumie się również obróbkę graficzną fotografii, m.in. naturalny retusz.

Miejsce realizacji usług fotograficznych

W zależności od charakteru sesji i oczekiwań Klienta, sesje zdjęciowe mogą odbywać się m.in. w studio fotograficznym, w domu Klienta, w siedzibie firmy, w plenerze / przestrzeni miejskiej lub innej lokalizacji udostępnionej lub wynajętej na potrzeby realizacji sesji.

Warunki realizacji usługi fotograficznej

 1. Warunkiem realizacji sesji fotograficznej jest:
  • zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego warunków,
  • rezerwacja terminu sesji zdjęciowej oraz wpłacenie minimum zadatku.
 1. Klient przed wykupieniem sesji zdjęciowej otrzymuje link do niniejszego regulaminu. Decydując się na skorzystanie z usług Fotografa, poprzez wniesienie opłaty lub podpisanie umowy, Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 2. Termin sesji oraz jej szczegóły mogą zostać ustalone:
  • indywidualnie w bezpośrednim kontakcie z Fotografem (mailowo na adres karowicherfotografia@gmail.com, telefonicznie, kontakt poprzez portale społecznościowe),
  • poprzez panel rezerwacji w systemie Mafelo (https://karowicher.mafelo.net).
 3. Po ustaleniu daty wykonania zlecenia, w terminie do 3 dni roboczych, Klient wpłaca zadatek lub całą opłatę za wybrany pakiet:
  • poprzez system płatności elektronicznych (jeżeli są dostępne)
  • przelewem na konto bankowe

Karolina Wicher

ul. Karabeli 3a/2, 01-313 Warszawa

47 1870 1045 2078 1072 7463 0001

z dopiskiem w tytule: „usługa fotograficzna, data, imię i nazwisko Klienta”.

 1. Fotograf potwierdzi przyjęcie zlecenia wykonania usługi fotograficznej drogą elektroniczną, na podany przez Klienta adres e-mail.
 2. Zadatek wynosi zazwyczaj od 20% do 50% wartości wybranego pakietu usług fotograficznych i jest każdorazowo określany na stronie oferty.
 3. W przypadku braku wpłaty zadatku wybrany przez Klienta termin jest automatycznie, bez informacji anulowany i wraca do puli terminów dostępnych dla innych.
 4. W trakcie realizacji usługi Klient jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich uwag w trakcie sesji, tak, by efekt końcowy jak najlepiej zaspokoił jego oczekiwania.
 5. Rezerwując sesję Klient potwierdza, że zapoznał się z portfolio Fotografa oraz akceptuje styl fotografowania i obróbki zdjęć, w tym kolorystykę i kadrowanie. Klient nie może oczekiwać od Fotografa wykonania zdjęć niezgodnych z jego poczuciem estetyki oraz z charakterystycznym dla Fotografa stylem. W związku z powyższym nie ma możliwości dokonania reklamacji ujęć na podstawie w/w aspektów.
 6. Fotograf gwarantuje wykonanie usługi na poziomie pokazanym w portfolio na stronie www oraz w mediach społecznościowych i dołoży wszelkich starań, by efekt końcowy był jak najlepszy.
 7. Na sesję zdjęciową należy przyjść punktualnie o umówionej godzinie. Czas trwania sesji zależny jest od jej rodzaju i określony w wybranych usługach oraz pakietach. W przypadku spóźnienia lub niemożliwości dotarcia w danym terminie, Klient uprzedza Fotografa o zaistniałej sytuacji przynajmniej 60 minut przed umówioną godziną sesji. W przypadku znacznego spóźnienia się Klienta na sesję, jej czas jest skracany o czas spóźnienia.

Wybór i przekazanie zdjęć

 1. W terminie do 5 dni roboczych od wykonania usługi (chyba, że w umowie z Klientem ustalono inaczej) Fotograf dokona wstępnej selekcji zdjęć według własnego uznania oraz prześle je Klientowi do wglądu poprzez serwis Mafelo. Spośród udostępnionych w galerii fotografii Klient w terminie 14 dni wskaże, które ujęcia zostaną poddane dodatkowej autorskiej obróbce.
 2. W galerii udostępnionej Klientowi znajdą się zdjęcia wstępnie wywołane przez Fotografa, ale nie retuszowane, będą opatrzone znakiem wodnym, a ich rozpowszechnianie jest zabronione.
 3. Retusz zdjęć odbywa się po opłaceniu pełnej wartości sesji oraz wniesieniu opłat za ewentualne dodatkowe ujęcia.
 4. Opłaty za dodatkowe ujęcia lub wyższy pakiet, naliczane są zgodnie z cennikiem danej sesji. 
 5. W terminie do 21 dni roboczych od wskazania wybranych ujęć przez Klienta, Fotograf dostarczy fotografie po obróbce graficznej poprzez ich przesłanie drogą elektroniczną przez serwis Mafelo lub ewentualnie na wskazany przez Klienta adres e-mail (przesłanie linku umożliwiającego pobranie zdjęć na dysk).
 6. Jeżeli oczekiwanie na wybór przez Klienta zdjęć do retuszu przekroczy 14 dni, wówczas Fotograf zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostarczenia fotografii z 21 dni roboczych do 8 tygodni.
 7. Jeżeli Klient nie dokona wyboru w terminie 3 miesięcy od wykonania sesji, wyboru dokonuje Fotograf.  
 8. Fotografie będą posiadały rozdzielczość 300 dpi, zostaną zapisane i dostarczone w plikach JPEG. Na życzenie Klienta istnieje możliwość dostarczenia fotografii również w pomniejszonym formacie, do publikacji w internecie.
 9. W przypadku zamawiania pakietu zawierającego produkty fizyczne (m.in.: odbitki, albumy) – czas ten ustalany jest indywidualnie, w zależności od rodzaju zamówionych produktów. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów wysyłki na terenie Polski.
 10. Jeżeli w pakiecie znajduje się album, projekt i układ zdjęć leży po stronie Fotografa. Fotograf wybiera do 35 ujęć z zakupionego pakietu, wierząc, że jeżeli Klient podjął decyzję o współpracy, to ufa że układ albumu będzie zrobiony z należytą starannością.
 11. W razie braku zastrzeżeń co do realizacji zlecenia w terminie 14 dni od dnia odbioru produktów cyfrowych i/lub fizycznych, uznaje się, iż zostały one przyjęte przez Klienta bez zastrzeżeń.

Realizacja dodatkowych usług

 1. Ekspresowa obróbka zamówionych zdjęć (do 5 dni roboczych) jest dodatkowo płatna  50% ceny wybranego pakietu. Obróbka na CITO (do 24h) 100% ceny wybranego pakietu. Ekspresowa obróbka pojedynczego zdjęcia (do 24h) – dodatkowo płatna 40 zł brutto.
 2. Zakup dodatkowych ujęć poza wybranym pakietem – zgodnie z aktualnym cennikiem zamieszczonym w ofercie.
 3. W przypadku sesji rodzinnych podana cena dotyczy jednej rodziny, rozumianej jako rodzice plus dzieci i/lub dziadkowie. Uczestniczenie dodatkowych osób jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Fotografem. Dodatkowa opłata wynosi 50 zł brutto od osoby.
 4. Klient, na specjalne życzenie, ma możliwość zakupienia reszty nieobrobionych zdjęć z sesji w cenie 600 zł brutto.
 5. Każdy dostępny pakiet sesji można wykupić w formie voucheru prezentowego wg podanego cennika. Opłata za cały pakiet pobierana jest z góry. Możliwość jego wykorzystania, rozumiana jako zrealizowanie usługi fotograficznej, wynosi 6 miesięcy od daty zakupu (data ważności jest podana na voucherze). Po tym terminie usługa przepada.

Zmiana terminu lub rezygnacja z usługi

 1. Fotograf dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania usługi fotograficznej z powodu sytuacji losowych niemożliwych do przewidzenia, w szczególności z powodu choroby Klienta i/lub Fotografa.
 2. Dopuszczalne są dwie zmiany terminu sesji, za które Klient nie ponosi dodatkowych opłat.
 3. W przypadku konieczności odwołania przez Klienta sesji w umówionym terminie, zadatek przechodzi na poczet sesji w nowym terminie, zaproponowanym przez Fotografa.
 4. Zgłoszenie przez Klienta chęci zmiany terminu po raz trzeci lub podjęcia decyzji o całkowitej rezygnacji z sesji, powoduje przepadnięcie całości wpłaty dokonanej przez Klienta. 
 5. W sytuacjach losowych Fotograf zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu sesji bez konsekwencji lub w wyjątkowej sytuacji znalezienia innego Wykonawcy, który po wyrażeniu zgody przez Klienta, przejmie realizację zleconej usługi fotograficznej.
 6. W przypadku choroby lub innych sytuacji losowych Fotograf zastrzega sobie prawo do oddania zdjęć w późniejszym terminie.
 7. W przypadku sesji realizowanych w plenerze istnieje możliwość zmiany terminu sesji ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, takie jak porywisty deszcz, wiatr lub burza. Sesja odwoływana jest na 30-60 minut przed ustalonym terminem. 

Reklamacje

 1. Reklamacje Klient może składać przy pomocy poczty elektronicznej na adres karowicherfotografia@gmail.com lub pocztą (Karolina Wicher, ul. Karabeli 3a/2, 01-313 Warszawa). 
 2. Klient może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania gotowych zdjęć.
 3. Reklamacja musi zawierać dane Klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację:
  • osoby składającej reklamację, jako Klienta,
  • usługi, której dotyczy reklamacja,
  • powód reklamacji,
  • ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamacją.
 1. Rozpatrzenie reklamacji przez Fotografa nastąpi w terminie do 14 dni.
 2. Fotograf rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 3. O decyzji Fotografa Klient zostanie powiadomiony pisemnie przy pomocy poczty elektronicznej, na wskazany adres e-mail.

Przetwarzanie danych osobowych i zgoda na publikację

 1. Klient, który chce skorzystać z usług Fotografa musi powierzyć conajmniej swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu, w celu umożliwienia kontaktu w sprawach dotyczących informacji oraz realizacji zamówionych usług.
 2. Dokładniejsze dane są potrzebne na dalszym etapie, m.in. do zawarcia umowy i/lub do wystawienia faktury. 
 3. Klient może wyrazić zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku w szczególności na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej i zarobkowej, między innymi poprzez:
 1. Zgoda ta jest dobrowolna i nie wpływa na realizację zakupionej usługi fotograficznej.
 2. Decyzję o wyrażeniu zgody Klient może podjąć w dniu sesji lub po obejrzeniu zdjęć w galerii.
 3. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez podpisanie odpowiedniego formularza przekazanego przez Fotografa lub poprzez wyrażenie zgody za pośrednictwem serwisu Mafelo. Zgoda taka jest dla Fotografa bardzo ważna, ponieważ dzięki niej może rozbudowywać swoje portfolio i promować swoje usługi.
 4. Klient oświadcza, że w sposób jasny i zrozumiały został poinformowany o przysługujących mu prawach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności o prawie żądania od administratora danych osobowych dostępu do nich, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także o prawie do wystąpienia ze skargą do organu nadzorczego oraz możliwości wycofania zgody na ich przetwarzanie. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych zostały poruszone w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem: https://mamyplener.pl/polityka-prywatnosci/.
 5. Każdy Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku – w tym celu wymagane jest przesłanie wiadomości na adres karowicherfotografia@gmail.coml, karo@mamyplener.pl lub na adres korespondencyjny siedziby firmy: Karolina Wicher, ul. Karabeli 3a/2, 01-313 Warszawa.

Postanowienia końcowe

 1. Większość obróbki wykonywana jest w programie Lightroom, a modyfikacje wyglądu dotyczą głównie usunięcia pojedynczych wyprysków, drobnych siniaków czy skaleczeń. W przypadku sesji portretowych i wizerunkowych wykonuję również naturalny retusz skóry. W związku z tym w zakres usługi fotograficznej nie wchodzą usługi graficzne polegające m.in. na  modyfikacji sylwetki, usuwaniu nadruków na ubraniach, przeklejaniu części ciała, usuwaniu zbędnych mebli czy dekoracji.
 2. Przygotowanie do sesji jest niezwykle ważne (m.in. ubiór, makijaż, sen, przybycie na czas) i w dużej mierze od tego zależy jakość zdjęć. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za gorszą jakość końcowego dzieła wywołaną zaniedbaniami po stronie Klienta.
 3. Zdjęcia wykonane podczas sesji stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i są własnością Fotografa. Zakupienie fotografii nie jest równoznaczne z własnością w rozumieniu Prawa Autorskiego. 
 4. W przypadku klientów prywatnych, z chwilą dostarczenia Klientowi fotografii, Fotograf udziela licencji wyłącznej na następujących polach eksploatacji:
  • wprowadzanie fotografii do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego, w tym serwerów systemów informatycznych, 
  • utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii dowolną techniką, a w szczególności techniką drukarską lub cyfrową, 
  • rozpowszechnianie fotografii poprzez wystawienie na widok publiczny, a także publiczne udostępnianie oryginału lub kopii fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  • rozpowszechnianie fotografii za pośrednictwem Internetu, na prywatnym profilu Klienta w serwisach społecznościowych, pod warunkiem oznaczenia autorki @karowicher_fotografia lub www.karowicher.pl.
 1. Niedozwolona jest własna ingerencja w zdjęcia – kadrowanie, nakładanie filtrów kolorystycznych, a także wykorzystanie zdjęć do celów innych niż osobiste, chyba, że ustalono z Klientem inaczej. Klient jest uprawniony do minimalnych ingerencji w wykonane fotografie takie jak zmiana formatu zdjęcia i dostosowanie go do rodzaju publikacji/wydruku.
 2. W przypadku firm i Klientów instytucjonalnych kwestie licencji mogą wykraczać poza wyżej opisany zakres i są każdorazowo określane w zawieranej umowie.
 3. Fotograf przechowuje pliki pół roku, licząc od dnia przekazania ich Klientowi w formie cyfrowej. Po tym czasie są usuwane z dysków i nie ma możliwości ich odzyskania (za wyjątkiem zdjęć wykorzystywanych w portfolio i do działalności promocyjnej).
 4. W czasie realizacji sesji rodzice lub opiekunowie odpowiedzialni są za zachowanie dzieci i zobowiązują się do pokrycia wszelkich ewentualnie wyrządzonych szkód.
 5. Decydując się na sesję w plenerze Klient musi być świadomy niekontrolowanych warunków takich jak pogoda, komary, kleszcze, możliwość zabrudzenia ubrań. Stosowne zabezpieczenie się przed nimi leży po stronie Klienta. Poruszając się po łąkach, lasach lub przestrzeni miejskiej, obie strony zachowują zdrowy rozsądek i ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa.
 6. W przypadku sytuacji spornych, zastosowanie mają przepisy prawa, w szczególności dotyczące Praw Autorskich.
 7. Ten Regulamin jest taki długi, ponieważ wiele lat pracowałam jako Kierownik Zamówień Publicznych w warszawskim szpitalu i dużą dbałość przywiązuję do zabezpieczenia interesów obydwu stron umowy. Dzięki temu mogę z zaangażowaniem i pasją realizować powierzone mi zlecenie. Wiedząc, że dołożyłam wszelkich starań, aby uniknąć niepotrzebnych nerwów i niedomówień. Jasne sytuacje sprzyjają kreatywnej pracy, miłej atmosferze podczas sesji i oszczędzają czas. Jestem zaszczycona, że będę mogła z Tobą pracować!
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24.10.2022 r.